Huollot ja kunnostukset

Porakaivo itsessään ei yleensä tarvitse minkäänlaista huoltoa mutta joskus kaivoveden laatua voi heikentää jokin korjattavissa oleva seikka:

  • Ongelma: Veden laatu vaihtelee sateiden tai vuoden aikojen mukaan.
    Ratkaisu: Pintavedet luultavasti sekoittuvat kaivoveteen joko kaivossa olevan halkeaman tai kaivon suuaukon kautta. Korjataan pintavesieristys, kaivon salaojitus tai yritetään jollain muulla tapaa ehkäistä vesien sekoittuminen.
  • Ongelma: Vesi haisee rikkivedylle (rikki, mädäntynyt kananmuna)
    Ratkaisu: Tyypillisesti kaivovesi hapetetaan jolloin rikki vapautuu ulkoilmaan porakaivosta. Rikkivedyllä ei ole terveydellisiä vaikutuksia, eikä se näy vesianalyysissä.
  • Ongelma: Vesi haisee epämääräiselle.
    Ratkaisu: Kaivon suuaukosta on pudonnut jotain eloperäistä kaivoon. Toimenpiteenä pumpun ylösotto ja kaivon pesu, mahdollisesti desinfiointi.

Muista lisätä painesäiliöön ilmaa noin kerran vuodessa välttäen näin porakaivopumpun rikkoutuminen.